Boliga.no

Presse

Pressekontakt
Partner og grunnlegger
Ricco Zuschlag

E-post: ricco@boliga.com
Tlf: +45 2023 7246

Alle er velkomne til å bruke statistikker, tall og lenker, funnet på Boliga.no, i nyheter, artikler og blogs, så lenge det skjer med tydelig kildeangivelse, gjerne med direkte lenk til http://www.boliga.no